Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

Afrika Heykellerinde Kökler

 22,00

Kategoriler: , ,

Açıklama

12×18 24sayfa

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri, yerkürenin üzerindeki halklar kökenlerini merak ettiler: Bizler kimiz? Dünya nasıl başladı? Bu sorulara verdikleri cevaplar, topluluk kimliklerinin esasını oluşturdu. İnsan toplumları, çağdaş deneyimleri geçmişe ve bilindik olanı mitoloji yoluyla açıklamaya çalıştıkça, kozmostaki yerlerini manevi inanışlar, hikayeler ve tarihsel gerçekliklerin birbiriyle örüldüğü bir anlatıyla tanımlar hale geldiler. Bu anlatılar, iki geniş ancak birbirinden ayırt edilebilir kategoriye ayrılmıştı: yaratılış mitleri ya da kozmogoniler, kozmosun ilkel bir durumdan nasıl yaratıldığını anlatıyordu; köken mitleri ise geniş ailelerin, sosyal kurumların, toplulukların, kültürlerin ve insanlığın nasıl oluştuğunu anlatıyordu.

Tıpkı kuklalar gibi maskeler de bizi köken üzerine düşünceye giden yolda aydınlatan nesneler hatta oluşlar oldu.