ALLEN GINSBERG AKSİYONU

ALLEN GINSBERG AKSİYONU

 110,00  60,00

000

1- Allen Ginsberg Edebiyat Tarihi 426 sayfa

Bir edebiyat öğretmeniniz var, düşünün ki bu Allen Ginsberg.
1977’de, dönüm noktası şiiri “Howl” ve Jack Kerouac’ın Yolda kitabının
yayımlanmasından yirmi yıl sonra, Allen Ginsberg, Beat Generation’ın edebi
tarihine dair bir ders vermenin zamanı olduğuna karar verdi. İlk olarak Naropa
Enstitüsünde ve daha sonra Brooklyn Kolejinde defalarca öğretmenliğini
yaptığı bu dersin yaratılmasıyla Ginsberg, Beat Edebiyatı Tarihini kendi
benzersiz üslubuyla sunma fırsatı buldu. Ünlü editör Bill Morgan tarafından
derlenip düzenlenen bu eşsiz tarih “Kuşağımın En İyi Beyinleri” haklı alt
başlığını taşıyor. Ginsberg yazarların ve şairlerin portresini çizmekle kalmıyor,
birbirleriyle ve kendinden önceki edebi tarihle ilintilerini de kimsenin
yapamayacağı bir şekilde, herkesten, her öğretmenden duyamayacağımız bir
biçim ve dille koyuyor önümüze. Çok açıkçası Ginsberg bize kimseden
öğrenmemizin mümkün olmadığı bilgilerle, özel yaşanmışlıklarla bir Edebiyat
Tarihi örüyor!
20. Yüzyılın en önemli edebi hareketi olan ve ünü edebiyat tarihinin de
ötelerine varmış bir süreci ve kuşağını kişisel ve eleştirel bir bakışla masaya
yatırıyor!
Binlerce kitabı tedavülden kaldıracak tek bir kitap düşünün, işte bu o
kitap!
Jazz’dan Budizm’e, William Carlos Williams’tan Edebi Yazma Tekniklerine, Okuma ve Dinleme
Listelerinden Sanat ve Sokak Yaşamına 50 Başlık Altında Onlarca Yazar, şair, portre ve kavram!

2- Allen Ginsberg Günlükler – 400 sayfa

En erken dönemdeki yazılarla başlanıp, Allen’ın Hindistan yolculuğunun yılı 1962’ye kadar (bu kısım Indian Journals’ta [San Francisco: Dave Haselwood/City Lights, 1970] yer alır) tüm mevcut materyaller sunulmuştur (daha önce bahsedilen Güney Amerika’da tutulan not defterleri hariç).
Bu on sekiz farklı kayıttan notlar (ayrıca yürüyüşlerde, otobüs yolculuklarında, metrolarda vs. kullanılıp evde, başucunda kullanılan büyük defterlerinin arasına eklenen bazı cep boy not defterleri), yazarın durumlarının çeşitliliğini yansıtarak, en büyük genel veya edebi ilgi pasajlarını dahil ederek, yazara düzeltme ve çıkartma önererek tek bir kitapta toplanmıştır. Bu düzeltmeler (daha çok editör veya yazar tarafından yapılan özetlemeler) gereksiz tekrarları azaltmıştır.
Dipnotlar önemli isimleri, terimleri, imaları vs. belirtir ve asgari miktardadır, özellikle de şiirlerde. Çoğu rüya mevcut metinde belirtilmedikçe başlıklarla belirtilmiştir. Halihazırda yayımlanmış olan şiirlere dair alınan ilk notlar, bu günlükte yer aldıkça belirtilmiştir.
Editör, yıllar öncesine dayanan bu ayrıntılı ve düzensiz gözlemler, rüya karmaşaları, öz-endişeler ve keşifler, bilincin X ışınları, ev içi konuşmalar ve mutfak sohbetleri, aydınlanmalar, başucu notları, ağıtlar, bildiriler ve kutlamalar, buluşmalar ve ayrılıklar seçkisinin, şairin dediği gibi,

günlerimin
sınırındaki bu yalnız karalamayı

yapan Ginsberg’i takdim edebilmesini ummaktadır.