Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

Barthes – Adorno – Godard Jargonun Otantikliği

 11,00

Stokta yok

Kategoriler: , , Etiketler: , ,

Açıklama

booklet.
10×15 cm enso iç, tuval kapak, 20 sayfa, tel dikiş, sınırlı üretim.

[…] Ötekinin dilini “jargon” olarak damgalamak, konuşmacıya, ötekinin teorik kavramlarına ve dahi argüman olarak değerlendirilebilecek her şeyine belli bir eleştirellikle yaklaşma avantajı sağlar. Konuşmacı, alternatif bir eleştirel sisteme üstünlük sağlamak yerine, muhalifinin argümanlarına cevap vermeyi reddedişini (veya beceremeyişini) bir ahlaki üstünlük kılıfına sokmuş olur. Tartışmaya çekilmeyi reddetmesini, suçlanan eleştirme-nin kültürel normları bozarak uygarlığı tehdit etmesine duyduğu doğrucu bir kızgınlık to-nuyla veya suçlananın dilindeki güya çirkin-liğe ironik bir üstünlük sergileyerek dile getirir: Her iki metot da küçük burjuvazinin zama-nında “yüksek teori”ye değil, “modern sa-nat”a yönelttiği entelektüel karşıtı alayları-nın halefleridir.
Bu demek değildir ki jargon sert bir eleştiriye tabi tutulamaz. Theodor Adorno, yozlaşmış Heideggerci diliyle savaş sonrası Alman-ya’sında egemen kültürel otoriteyi The Jar-gon of Authenticity’de [Otantikliğin Jargonu] bu şekilde eleştirir ve her türlü faydalı uygu-lamanın “ruhun Wurlitzer organı” aracılığıy-la varoluşsal bir “taahhüt” kılığına sokulabi-leceğini ve en bürokratik “karşılaşmaların” bile mistik bir aurayla sarmalanabileceğini yazar. Fakat Adorno esas söz konusu jargo-nu okumayı reddetmeyerek ve onu asla anlamsız olarak yok saymayarak bu dilin altında yatan ideolojik işlev olarak gördüğü şeyin maskesini düşürür, Tam aksine, eleştiri-si varoluşçu jargonun aşırı yüklü metafiziksel anlamları (Adorno kitabında bu anlamları büyük ihtimamla açar) ile arkaik ilahlarının faal olduğu tarihi ve kültürel koşullar arasın-daki uyumsuzluğa yöneliktir.
Adorno’nun “otantikliğin jargonu” dediği şey, üstü kapalı bir piyasanın ve faydalı aklın menzilinin dışında otantik varoluş iddiasıyla, kapitalist modernitenin sunduğu “yozlaşmış” yaşama bir alternatif sunmaktadır. […]