De Omnibus Dubitandum

Cuba Libre

 47,19

Açıklama

12x18cm
48 syf

Eğer hayatlarımızı yalanlar altında yaşarsak, zamanla bu yalanların altındakini görmekte zorluk çekeriz. Mesela, doğruluk veyahut dürüstlük. Bu nitelikteki şeylerin var olmaya devam ettiği fikri hiçbir zaman aklımızda belirmemiştir. Eğer öyle olsalardı devasa yalanlara duygudaşlık ederlerdi. Kendi yalanlarımızdan daha büyük yalanlar olarak. Üzgünüm. Dünyada, her ne zaman olursa olsun, yanılgılarımızdan tamamıyla bağımsız şeyler, elementler vardır. Aynı zamanda bizi sıkıştırmaktadırlar ve biz, elbette, içinde yaşadığımız somurtkan ama huzurlu boşluğu korumak istiyorsak, hepimizin cehennem gibi bir dünyada olduğu konusunda hemfikir olduğumuz bir şeye başka birinin müsamaha gösterebileceğini inkâr etmeliyiz. Ve bana kalırsa, yeterince gözüpek ya da pekâlâ, bunu yapacak kadar naif olduğumuzu varsayarak, başka bir deyişle, bunun belki de sadece fantastik olana sefilce bir boyun eğme (herhangi bir şekilde, küre veya mevcudiyet devam ederse) olduğunu belirtmek isterim. Bizim-sizin dünyalarınızı böylesine cehenneme çeviren şey, kabul ediyorum, deliliğe yakın bir küstahlık. Açıkçası bu kesinlikle doğru… sebat etsem de etmesem de… ya da inansan da inanmasan da (en azından kelimelere) ya da boşluğa bakmaya devam etsen de. Her iki şekilde de kötü bir durum.