Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

Deleuze’ün Nietzsche’si & Hitler’in Şebekliği

 24,00

Stokta kalmasa da sipariş verilebilir

Açıklama

TS:
12×18 cm
36 pg
wire stitch
80 gr enso

[…]
Dolayısıyla Hitler’in felsefi-siyasi bir asalak, nasyonal sosyalizmin ise son derece tahripkâr bir “yanlış yorum” olduğu gün gibi aşikârdır. Nietzsche’nin hayat dolu şarkısı Hitler’in dehşet saçan dilinde, ulusların ölüm kalım savaşına dair bitmek tükenmek bilmeyen bir söyleve dönüşür. Nietzsche, ölümlü bir ağızla yaşama evet demek iken Hitler, ölümsüzlük nutukları eşliğinde istemli ölümdür. Nietzsche deli bayrağı açan bir şâir, Hitler ise üçkâğıtçı bir vaizdir. Zerdüşt’ün “uzun süren kötü havadan sonra ortaya çıkan gökkuşağı”, öç alma arzusu üzerine inşa edilen Auschwitz’in antitezidir: Gerilla-filozof, terörist-devlete karşı. Nazizm “üstinsana giden köprüler”e döşenen dinamittir. Gamalı haçın sözde soylu egemenliği, çekiçle felsefe yapmanın sona erdirildiği yerde başlar. Çünkü Zerdüşt’ün üstinsan ve güç istenci fikirlerinde ne üstün bir ırk talebi vardır ne de tahta çıkma isteği.
[…]