Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

Tüm siparişler 9 Haziran 2022 itibarıyla kargoya verilecektir.

Domal Sevgilim’den Adam Gibi Al’a: Çivileme Pornografisi ve Heteroseksüel Cinselliğin Queer Temsili

 22,00

2 adet stokta

Açıklama

12x18cm
36 syf

Richard Dyer’in 1985 yılında Jump Cult: A Review of Contemporary Media’da yayımlanan etkileyici makalesi “Erkek Gay Pornosu: Uzlaşmaya Varmak/(Male Gay Porn: Coming to Terms)”ta Dyer, gay pornografisini ataerkil ve heteroseksist (Ör.: Nor-matif) bir cinsellik modeli tesis eden fallik tahakküm anlatıları içermesi nedeniyle eleştirir:

[Gay pornosu] anlatıları hiçbir zaman becerilme arzusu değil aksine boşalma arzusu üstüne inşa edilirler. Bu yüzden, kamusal temsil düzeyinde, gay erkekler, yani biz, becerilmenin ve anal ero-tizmin hazlarını savladığımız için erkeksi normlardan sapmış ve bu normların yıkıcısı gibi görülsek de pornografimizde bu geri planda kalır. (28)

Dyer için bu açmazın çözümü, ihtimal ki erkek anal resepsiyonunun suç teşkil eden hazlarını öne çıkaran ve “bedendeki arzunun yeniden eğitilmesi için bir alan oluşturabilecek” (27) ete yönelik bir çağrı içerenler de dahil olmak üzere yeni pornografi türlerinde yatmaktadır.

Ancak, “erkeğin becerilme arzusu üstüne inşa edilen” böylesi bir pornografi 1985’te var olmasa ve bu tür bir pornografinin bu dönemde var olmadığı iddia edilebilse de [1], bugün var olduğu kesinlikle söylenebilir. Herhan-gi bir yerdeki yerel bir gay video kiralama mağazasının raflarında ya da çevrimiçi bir mağazada yapılan küçük bir araştırma el sokma/fisting (elin rektuma sokulması) ve kıç yalama/rimming (anal-oral temas) gibi anal pratiklere adanmış pek çok filmin gün yüzüne çıkmasına vesile olacaktır. Ve bu filmler, izleyenlerini penetrasyon fan-tezilerini hem penetre edenin hem de penetre edilenin bakış açılarından tanımlamaya davet eder. Ancak, bu tip materyallerin bulunabileceği yerler sadece gay kategoris-indeki raflar değildir. Günümüzde, heteroseksüel porno-grafinin alt türlerinden biri erkeğin “becerilme hazlarını ve anüs erotizmini” “geri planda” kalmadan anlatır ve aslında bu tam da sözü edilen alt türün var olma nedeni-dir. Kadının erkeği penetre ettiği eylemleri gösteren bu alt tür, çivileme pornosu [pegging porn] ya da filmlerde kadınların taktıkları ikincil organlar nedeniyle belden bağlamalı pornosu [strap-on porn] olarak bilinmektedir. Dyer, 1985 yılında muhtemelen “erkeksi cinsellik modeli”nden ayrılan heteroseksüel pornografinin bu alt türünü hiç hayal etmemiş olsa da, piyasadaki birçok ismiyle çivileme pornografisi gerçekten de ortaya çıktı. Ve bu alt tür queerlik ve eşcinselliğin her zaman el ele ol-ması gerektiğini savlayan nosyona meydan okuyor [2].

Çivileme pornografisi tam olarak nedir? Çivileme porno-su videolarında ve DVDlerinde nasıl bir içerikle karşılaşırız? Bu üretimlerin hedef kitlesi kimlerdir? Ve çivileme pornosundaki temsiller ne derecede mevcut (düz)cinsel durumdan ayılırlar? Bu makalede bu soruların cevaplarını arayacağım ve bu süreçte, çivileme porno-grafisinin Dyer’in “Erkek Gay Pornosu”nda aradığı türden bir arzunun yeniden eğitimini mümkün kıla-bilecek imkanlarına dair kimi deneme niteliğinde sonuçlar önereceğim.

Bunun için işe Domal Sevgilim (Bend Over Boyfriend) isimli eğitici videoyu çözümleyerek başlıyorum. Bu video, kadının erkeği penetre ettiği eylemleri gösteren ilk video olmasa da sözü edilen alt türün gelişiminde bir dönüm noktası oluşturuyor. Video hem zevk vermeye hem de eğitmeye niyetlendiğinden çivileme pornografisinin safi erotik örneklerinden ayrılmakla birlikte Domal Sevgilim yine de çivileme pornosunun kimi merkezi izleklerini taşıyor:

– Toplumsal cinsiyetin tersine çevrilmesi
– Penis/boşalmaya dair vurgunun kaldırılması
– Aktif kadın arzusu ve erkeğin anal hazzının vurgulanması

Domal Sevgilimi çözümledikten sonra, okurun çivileme pornosunun ayrıksılığına, tekrar eden izleklerine ve sınırlılıklarına dair bir fikir oluşturabilmesi için iki tane daha yeni ve daha az eğitici içerik içeren çivileme pornosu örneğini ele alıyorum: Strap-On My Man/ Kuşan Erkeğim (Bilinmiyor, 2003) ve Take it Like a Man/Erkek Gibi Al (Bilinmiyor, 2005).

Bu metinlere ilişkin olarak ele alacağım gibi, izleyicilerin kendi cinselliklerini ve toplumsal cinsiyetlerini kavramada çivileme pornosunun nasıl bir etkisinin olduğunu söylemek zor olsa da, yine de, bu temsillerde cinsiyet ve toplumsal cinsiyet son derece önemli bir yer tutmaktadır. Yani, çivileme pornosu penisin değil anüsün erkek hazının merkezi haline geldiği ve kadınlık ve erkeklik, hetero ve homo gibi kategorik ayrımların boşa çıktığı (Dyer’in destekleyeceği türden) yeni bir heteroerotik alan sunmaktadır. Özellikle toplumsal cinsiyetli şiddet imajları ve cinsiyetçi ve homofobik çekimleri sorun oluştursa da çivileme pornosu erkeğin anal erotizmine yönelik uzun süredir var olan tabuyu ihlal eder ve geleneksel fallik merkezli cinsel rejimin kurallarını yerle bir eder.