Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

Gertrude Stein’ın “Alice B. Toklas’ın Otobiyografisi” Yalanları

 14,00

Stokta yok

Açıklama

12x18cm20sayfa

[Geçen yıl] Alice B. Toklas’ın Otobiyografisi adı altında yayınlanan Bayan Gertrude Stein’ın anıları tartışmalı yorumlara sebep oldu, Transition dergisi sayfalarını bu anıların yeterli kesinliğe sahip olmadığını düşünenler için açtı. Kitap tarihsel güvenirlik kimliğine bürünmeden önce, Gertrude Stein’ın çağdaşları hakkında söylediği şeyleri bir açıklığa kavuşturmakta fayda var. Henri Matisse, Tristan Tzara, Georges Braque ve André Salmon’a, Bayan Stein’ın kitabında geçen ve aksini kanıtlamak istedikleri durumlarla ilgili onlara bu fırsatı vermekten mutluyuz. Elimizdeki bu belgeler, Toklas-Stein abidesinin çağı şekillendirmeye dair anlattığı şeylerle bir ilgisi olduğu iddiasını yalanlamaktadır. Etrafında olup bitene dair hiçbir fikri olmadığına dair fikir birliği var, bu dönemde daha bariz bağlantıları yüzünden yüzeyin hemen altında gelişen düşünce mutasyonları ve kişilerin çarpışları tamamen gözünden kaçmıştı. Fovizm, Kübizm, Dada, Sürrealizm ve Transition dergilerinin doğumu ve gelişimindeki katkıları hiçbir zaman ideolojik olarak samimi değildi, dönemi ise “zevksizce ve gerçekle ilgisi olmayan” bir anlatıyla sunmuştu. Alice B. Toklas’ın Otobiyografisi, boş ve yaldızlı bohemliği ve benmerkezci bozulmaları ile, bir gün çağdaş edebiyat üstünde süzülen yozlaşmanın bir sembolü olabilir.

Eugene Jolas
Paris, Şubat 1935