Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

kadın beden oluş performans FLUXUS FEMINUS

 40,00

Stokta yok

Açıklama

Ebat: 15 x 23 CM
48 SAYFA

Ortada kesin olan bir şey var: Fluxus, oldukça kapsamlı bir akım idi. 1993 yılında, Walker Sanat Merkezi’nden Elizabeth Armstrong ve Joan Rothfuss tarafından düzenlenen “In The Spirit of Fluxus” retrospektif sergisi; kadınların ve renk sanatçılarının, Batı sanat tarihinde başka hiçbir sanatçı grubuyla olmadıkları kadar Fluxus ile ilgili olduklarını doğrulamıştır. Fluxus’un; 1960’ların ilk yarısında, Soyut Dışavurumculuğun görünüşte monolitik, beyaz, erkek-egemen fenomenini takiben ortaya çıkışı göz önünde bulundurulduğunda, bu hiç de önemsiz bir gerçek değildir. Charlotte Moorman, Nam June Paik, Alison Knowles, Benjamin Patterson, Kate Millett, Shigeko Kubota ve Yoko Ono, zaman zaman Fluxus ile ilişkilendirilmiş ve sergide gösterimlenmiş sanatçılardan yalnızca bazılarıdır.
Ancak kapsayıcılık göreceli bir kavramdır ve Fluxus; örneğin toplumsal cinsiyetle ilişkin sorunlarla ilgili bir söylemi konu aldığında bu serginin başlığı ciddiye alın-malıdır. Bahsedilen sergi gerçekten de “Fluxus’un ruhu adına” (In the Spirit of Fluxus) gerçekleştiği için uygulamalar da oldukça kapsayıcı olmuştur. Fakat tarihsel gerçeklik biraz farklıydı— dayanaklarının belirsizliğinden ötürü sergi formatında belgelenmesi imkansızdı. Bu dayanakları ve bunların “Fluxus” olarak bilinen sanatsal faaliyetlerle ilişkili kadınların çalışmalarındaki etkilerini açığa çıkarmak amacıyla bu tarihsel gerçekliği incelemek istiyorum. …