Kültürel Devrim ve Edebi Kanon & Blues ve Siyahi Estetik

Kültürel Devrim ve Edebi Kanon & Blues ve Siyahi Estetik

 14,00  8,40

000

10×15 cm BOOKLET
tel dikiş
özel Canson 250 gr tuval karton kapak
80 gr iç enso lux
stoklarla sınırlı

“Topluma karşı başkaldırı aynı zamanda toplumun felsefik, estetik ve kurumsal yapısına da meydan okumayı beraberinde getirdi; bu sadece toplumun temel malzemesinin emperyalist olmasından değil üst kısmında yansıtılan fikirlerin de emperyalist olması yüzündendi.”
“Blues aynı zamanda bir Batı estetiğidir; batılı insanı da anlatır ama bu insan Afrikalı-Amerikalı insandır. Dolayısı ile Blues müziğinin dışarıdaki bu yeni insanın ortaya çıkışını ya da plantasyon sonrası insanı anlat-ması gerekir.”
“Apollon’u, resmi olanı, yaratıcılıktan öte aka-demik olanı empoze etmek, içerikten çok şekle, zevk-ten çok diplomasiye ve milliyetçiliğe önem veren em-peryalizmin devam eden işinin bir parçasıdır. “