MARX, ENGELS: AİLE KURUMUNU LAĞVETMEK

MARX, ENGELS: AİLE KURUMUNU LAĞVETMEK

 15,00  12,00

Kategoriler: , Etiketler: , , , ,
000

MARX, ENGELS: AİLE KURUMUNU LAĞVETMEK

RICHARD WEIKART

Türkçesi Deniz Kurt

Chapbook: 14,8 x 21 cm. 20 sayfa. 300 gr Tuval Karton Kapak. Tel Dikiş.

 

Engels, Marx’ın ölümünden birkaç ay sonra şöyle yazar: “Her büyük devrim hareketinde ‘özgür aşk’ kavramının gündeme gelmesi tuhaftır”.[i] On dokuzuncu yüzyılın ortalarından sonlarına kadar, çoğu sosyalistin pratikte olmasa da idealde evlilik kurumunu reddetme ve “özgür aşkı” savunma eğiliminde olduğu hem yandaş hem muhaliflerce kabul ediliyordu. Prusya ve Alman İmparatorlukları; 1849, 1874, 1876 ve 1894 yıllarında yürürlüğe koydukları kanunlarla diğer birçok şeyle birlikte aile kurumuna saldırıyı da yasaklayarak aileye yönelik sosyalist tehdidi bertaraf etmeye çalıştılar.[ii] Ne var ki, Bismarck’ın 1878’de geçirmeyi başardığı Anti-Sosyalist Yasa’da aileye dair bir ibare yer almıyordu.

Ütopyacı sosyalistler Charles Fourier ve Robert Owen, geleneksel aile ilişkilerini Marx ve Engel’ten daha önce reddetmişti ve birçok on dokuzuncu yüzyıl sosyalisti de onları takip etti. Alman sosyalistlerin en meşhur siyasi liderlerinden August Babel -sadık bir Marksist olsa da- ünlü kitabı “Kadın ve Sosyalizm”i [Die Frau und der Sozialismus] Fourier’nin fikirleri etkisinde yazdı. Ancak on dokuzuncu yüzyıl sosyalistlerinin hepsi aile karşıtı değildi. Fransa’daki sosyalist ve anarşist çevrelerde son derece etkili bir isim olan Pierre-Joseph Proudhon, sevdiği ve saygı duyduğu aile kurumunu muhafaza etmek istiyordu. Anarşist Mikhail Bakunin, Proudhon’un el üstünde tuttuğu geleneksel aile bağlarını bombardımana tutmasına rağmen bir kadın, bir erkek ve çocuklarından oluşan ve mevcut resmi aile yapısının yerini alacak gönüllü bir “doğal aile” birimini savunuyordu.

 

NOTLAR

 [i] Friedrich Engels, ‘Das Buch der Offenbarung’, in Marx-Engels Werke (Berlin, 1959; henceforth MEW), XXI, s. 10.

 [ii] Karl Marx, ‘Drei neue Gesetzentwiirfe’ (13 March 1849), MEW, VI, s. 341-342; Otto Pflanze, Bismarck and the Development of Germany, Cilt 2: The Period of Consolidation, 1871-1880 (Princetone, 1990), s. 333, 395.