Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

OKÜLT SAVAŞ – Modern Dünyaya Karşı İsyan İçin Savaş Klavuzu

 20,00

Stokta yok

Kategoriler: , , Etiketler: , , ,

Açıklama

12×18, 32s

Modern insanların hayatlarını etkilemiş ve hala etkilemeye devam eden krizi açıklamak için pek çok sebep ileri sürüldü: tarihsel, sosyal, sosyoekonomik, politik, ahlaki ve kültürel sebepler, farklı perspektifler. Bütün bunların birer rol oynamış olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. Ama daha yüksek ve temel bir soru sormalıyız: bunlar her zaman ilk sebepler mi ve materyal dünyada bulunan sebepler gibi kaçınılmazlar mı? Nihai bir açıklama mı sunuyorlar, yoksa Batı’da olanların çok şüpheli görünmesine yol açan ve tek tek şeylerin çoğunluğunun ötesinde işleyen bir mantık olduğunu öne süren daha yüksek bir düzenin etkisini saptamak gerekir mi?
Okült savaş konsepti, ikilem bağlamı içerisinde tanımlanmalıdır. Okült savaş, şu anki tarih yazarlığının göz ardı ettiği araçlar ile ve koşullar altında fark edilmeden global yıkım güçleri tarafından açılmıştır. Okült savaş kavramı tarihin üç boyutlu bir perspektifine dayanır: bu görüş zaman ve mekân (ki bunlara sebepler, gerçekler ve görülebilir liderler de dahildir) denilen iki yüzeysel ölçüyü temel olarak kabul etmez, güç ve etkilerin genelde keskin bir şekilde hareket ettiği ve ister bireysel ister kolektif seviyede olsun yalnızca insani olana indirgenemeyeceği derinlik, ya da “yeraltı” boyutunu vurgular.
Tabii yeraltı teriminin anlamını kesin olarak belirlemek gerekmektedir. Bilinçsizliğin bilinçli hal ile olan ilişkisi gibi tarihin bilinen güçleriyle ilişkili karanlık ve rasyonel olmayan bir zemini kastetmiyoruz. Bilinçsizliğin bilinçli hal ile olan ilişkisi yakın zamanda geliştirilmiş olan “Derinlik Psikolojisi” altında incelenebilir. Bilinçsizlik hali hakkında yalnızca üç boyutlu görüşe göre tarihin özneleri değil nesneleri olanlara istinaden konuşabiliriz, zira düşünce ve eylemlerinde itaat ettikleri etkilerin ve başarılmasına katkıda bulundukları hedeflerin farkında değiller. Bu insanlarda merkez, neye inanırlarsa inansınlar -ki onlar genelde fikir ve ideolog adamlarıdır- berrak yansıtılan bilinçten ziyade bilinçsizlik hali ve önbilince düşer. Bu ilişkiyi göz önüne aldığımızda okült savaşın en keskin eylemlerinin insan bilincinde vuku bulduğunu söyleyebiliriz. Ama tarihin gerçek aracılarını şu anda tartıştığımız bağlamda ele alırsak işler değişir: bu noktada bilinçaltı ya da bilinçsizlik halinden bahsedemeyiz, çünkü ne istediklerini ve amaçlarına ulaşmak için hangi araçları kullanacaklarını çok iyi bilen zeki kuvvetlerden bahsediyoruz.