Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

Özgür Birey Özgür Eğitim Özgür Aile Özgür Okul – Anarşist Pedagojiler: Eğitim Üzerine Kolektif Eylemler, Teoriler ve Eleştirel Yaklaşımlar

 40,00

Açıklama

Özgür Birey Özgür Eğitim Özgür Aile Özgür Okul – Anarşist Pedagojiler: Eğitim Üzerine Kolektif Eylemler, Teoriler ve Eleştirel Yaklaşımlar

…Velhasıl, öğrencime egemen eğitim uygulamalarıyla nasıl mücadele edeceğimize dair kesin bir cevap verdiğimi söyleyemeyeceğim (ve dahi punk nedir açıklayabildiğimi). Devlet okulları, hâlen çoğu zaman devlet ve kapitalizm yapıları bünyesinde bile tutarsız yönlere doğru fevkalade sağlıksız yolculuğuna devam etmektedir. Bu kitabın maksadı, bu karmaşık eğitim sorunları ve anarşizmle olan ilişkilerine farklı bir bakış açısı sunmaktır. Armaline’ın da belirttiği üzere, “anarşist teori içinde öz değerlendirme ve özeleştiri barındırır. Bunu unutmamalı ve anarşist pedagojiler oluşturmaya yönelik yaratıcı çabalarımızın ne doğrusal ne de determinist olduğunu anlamalıyız. Aksine, yerleşik bilgi ağları, çeşitli eğitici deneyimleri ve süreçleri nasıl tasarlayacağımıza dair değerli fikirler verir ve dolayısıyla ortak çabalarımıza dönüştürme potansiyeli kazandırır.