De Omnibus Dubitandum

Şeytan’a Hürmet

 92,30

Stokta yok

Açıklama

15x2cm, 48 S.

1971’de kuzey Kirmanşah’ın (Goran emirliğinin merkezi olan Kasr-ı Şirin yolunun) dağlık bölgelerindeki Ehl-i Hak cemaatlerine, her ikisi de aşağı yukarı onar gün süren iki ziyarette bulundum. Bu cemaatlerin Melek Tavus ismiyle tanıdıkları Şeytan’a karşı özel bir hürmet gösterdiklerini duymuştum. Ziyaretlerim sırasında konuştuğum insanların pek çoğu Şeytan veya Melek Tavus’tan gayet özgürce bahsetmişlerdi, ancak kısa süre sonra onun Ehl-i Hak kozmolojisindeki yeri konusunda bir fikir birliği olmadığını da keşfetmiştim. Aslına bakarsanız görece küçük olan bu bölgede Ehl-i Hak kozmolojisinin iki rakip görüşü hakimdi ve bunlardan biri diğerine göre daha açıkça dualistti. Bu durumu birkaç yıl sonra yazdığım uzun bir makalede analiz etmeye çalışmış, ancak yeni İslami rejiminin bu cemaatlerin heterodoks inançlarına hoşgörü göstermeyeceği korkusuyla makaleyi yayınlamamıştım. Yezidi geleneği hakkında Krakow’da düzenlenen bir seminere davet edilmem bu eski çalışmayı yeniden incelemem, saha çalışmasında tuttuğum notlara ve çektiğim fotoğraflara yeni bir gözle bakmam ve konu hakkında bazı yeni fikirler sunmam için bir fırsat doğurdu.