Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

şiir merkezli küçük yayıncılık üretimlerinde mimeograf ve fonograf eşleşmesi

 20,80

Açıklama

12x18cm. 20 pg.

Ezra Pound’a göre modernizm “küçük dergiler” ile doğ-muştu. Yirminci yüzyılın başında gelişmeye başlayan küçük dergiler “en yeni” şiir, kurgu ve edebi eleştirinin yayınlana-bileceği bir mecra olarak canlandı. Gerçekten de küçük dergiler avangart şiirin gelişip canlandığı en etkili yerdi. Küçük dergilerin çoğu yazarlar için yayınlanıyor, samimi bir zümreye sahip okuyucuya küçük miktarda baskılar hazırlı-yor olması çok da getirisi olmayan bir yayıncılık olanağı sağlıyordu. Ticari girişimlere olan bu direniş ve “en yeni” şiirsel akımlara verilen odak bireysel şiir ehliyetinin sınırla-rını ve kolektif editörlük üretimin sınırlarını genişletiyor, derginin sayfalarındaki kolektif yaratıcılık yoluyla şiirsel bir topluluk oluşturuyordu. Jeffrey Drouin ve J. Matthew Hu-culak’ın Routledge Modernizm Ansiklopedi’nde öne sürdüğü üzere düşük maliyetli yayınlar belirli bir kitleye ulaştıkça, küçük dergilerin muhafaza edilmesi ve korunması iyice zor hale geldi. Düşük maliyetli ve az sayıda basılmış küçük dergiler küçük ağlarda, bölgesel topluluklarda dolaştığı ve pahalı olmayan malzemelerle yapıldığı için çok kolay yıpra-nıyordu. Hayatta kalan küçük dergiler ise bize şiirsel avan-garda dair bir fikir sağlıyordu: “bağımsız, amatör ve idea-list” olmaları sayesinde basmak istemediği herhangi bir şeyi basmak zorunda kalmıyorlardı. …