Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

Sitüasyonist Enternasyonal Nedir

 11,00

Kategoriler: , , Etiketler:

Açıklama

13,5 x 19,5 cm
32 sayfa
tel dikiş, karton kapak.

Sitüasyonist Enternasyonal 1957’te “International Movement for an Imaginative Bauhaus”, “The Lettrist International” ve “The London Psychogeographic Society” olarak adlandırılan birkaç grubun birleşmesiyle oluşan politik ve sanatsal yönü olan bir gruptu.
Ana felsefeleri, kendileri tarafından “üniter bir çevrenin ve olayların bir oyununun kolektif örgütü tarafından somut ve kasıtlı bir şekilde inşa edilen bir hayat anı” olarak tanımlanan durumların yaratılmasıydı.
Onları çevreleyen gelişmekte olan kapitalist dünyayı büyük ölçüde eleştiriyorlardı ve tüketim mallarının promosyonuna ve bu ürünlerin vaat ettiği “yüksek hayat standardına” karşı ciddi bir hoşnutsuzluk duyuyorlardı. Ana karakterlerden biri olan Guy Debord insanlar arasındaki ilişkilere hükmeden ve toplumumuzu onun müşterilerinden biri haline getiren günlük hayat gösterisinin yerine geçen “Gösteri Toplumu” kavramını türetti.
İşe “Internationale Situationiste” dergisini yayınlayan, ağırlıklı olarak sanatsal yönü olan bir grup olarak başlayan yapı, derginin diğer bölümleri başka ülkelerde oluşturulmasına rağmen, Paris’te Ren’in batısı olarak adlandırılan alan civarında toplanmıştır. Belirttiğimiz ve belirteceğimiz gibi; Sitüasyonistler tarafından yazılan iki başyapıt; Guy Debord’un “Society Of The Spectacle”’ı ve Raoul Vaneigem’in “The Revolution Of Everyday Life”’ıdır.