Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

Sitüasyonist PUNK

 11,00

Açıklama

13,5cm x 19,5 cm, 12 sayfa, teldikiş, kartonkapak

Sitüasyonist Mustafa Hayat, 1966’da şöyle yazar: “yeni devrimci teori, kavramların esaslarını tekrar tanımlamadan ilerleyemez. ‘fikirler geliştirilir’ der Lautrémont. ‘kelimelerin anlamları harekete katılır. İntihal gereklidir. İlerleme beraberinde gelir. Bir yazarın cümlesini benimser, onu kendi ifadesi haline getirir, yanlış bir düşünceyi çıkarır ve doğru olan düşüncelerle onu doldurur.’ Marks’ın düşüncesini kurtarmak için onu sürekli olarak ifade etmek, doğrulamak, yabancılaşmanın desteğinin yüzyıllık ışığında ve onu inkâr etmenin olasılıklarında tekrar tasarlamak gerekir.” Sitüasyonistler toplumun tutarlı bir eleştirisini yapma teşebbüslerinde Marks’ın, Hegel’in, Fourier’nin, Lewis Carroll’un, Sade’ın, Lautremont’un, sürrealistlerin, Henri Lefebvre’in, Georg Lukacs’nın – kısacası toplumun bütünlüğünün kuramını oluşturan itici güçlerin- yazdıklarını kendilerine mal etmişlerdir. Kendi eserleriymiş gibi yayınladıklarının sahibi olan neredeyse tüm teorist ve sanatçılardan farklı olarak sitüasyonistler, bağlılık gayreti ya da karşılık verme korkusu olmadan toplumu eleştirdiler. SE hiçbir zaman tekelleşmiş bir zihniyeti taklit etmedi ama onu kullandı.