Sovyet Algı Dünyası Üzerine Denemeler 1 : Sovyet Post-Punk’ı : Noçnoy Prospekt ve Felsefi Yorumu

 14,00

Kategoriler: ,

Açıklama

Atmosfer felsefi/sinemasal bir kavram olarak kurgulanabilir mi?
Sine göz’den fono-göz’e nasıl geçilir?

Okuyacağınız felsefi deneme Sovyet Algı Dünyasının içine yolculuk yaparak bu iki kavramı Deleuzecü bir bakışla devreye almayı ve Dziga Vertov’tan Ulus Baker’e, oradan da Gilles Deleuze’e doğru bir kavram işçiliğine yönelmeyi hedefliyor. Bu hedefin görünür olmasını sağlayan 1980’lerin Moskova’sında aykırı bir post-punk grubunun gerçekleştirmiş olduğu sıra dışı video kayıtlarıdır.
Rus kültürünün gizemli edebiyatına, karanlık müziklerine, kozmik bilimine, kendine has bilimkurgu anlayışına ve uçsuz bucaksız topraklarının Türk kültleriyle bütünleşmiş tarihine seyahat etmeliyiz. İnanıyorum ki buralarda aradığımız ve bulmamız gereken çok şey var.
“Profesör ekranın arkasındadır. Ekranda neleri gördüğünü izleyici bilmemekte. Tek bildiği masa lambasının ışığı altında profesörün çalışmakta olduğu, tek duyduğuysa bu kesik notalardan meydana gelen org döngüsüdür. Bir haberci ya da çözülemeyen bir kâhin sözü gibi melodi sürekli tekrarlanır…”