Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

Yazmanın Zavallılığı ve Yazarın Ölümü Üzerine