De Omnibus Dubitandum

Haşhaşîlerin Sırrı: Sabbahîler – Hakim Bey

Haşhaşîlerin Sırrı Sabbahîler Hakim Bey Türkçesi Barış Tanyeri Hazırlayan Şenol Erdoğan Ofset Hazırlık Samet Tengerşek Peygamber Muhammed’in ölümünden sonra yeni İslami topluluk, halk tarafından seçilen ve Hak-güdümlü Halifeler adı verilen dört yakın Yoldaşı tarafından sırayla yönetildi. Bunların sonuncusu Ali ibn Ebu Talib idi; Peygamber’in damadı. İman edenler arasında Ali’nin kendi ateşli takipçileri vardı, ve onlara […]