Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite.

ANAGRAMLAR -sanat, biçim ve film üzerine-

 0,00

Açıklama

MAYA DEREN’İN KÜLTÜREL-ANTROPOLOJİ İNCİLİ!
13,5 x 19,5 cm 48 sayfa Amerikan cilt kitap.
Türkçesi Anıl Karol
sınırlı edisyon, özel üretim.

Bir sanatçı tarafından yapılan tüm eleştirel anlatımlar, genellikle çalışmalarının üstüne inşa edilmiş bir manifesto ya da ifade olarak ele alınmalıdır. Sanat, prensipleri ve manifestoları sergilemek için tasarlanmış eserlerde çoğalır ve istisnasız bir şekilde, bu prensiplerin türetildiği eserlere göre alt derecededir.
Benim durumumda, her seferinde bir önceki ifademi görmezden gelmeyi gerekli buluyorum. İlk film tamamlandıktan sonra, biri bana filmin hangi prensiplerle şekillendiğini sorduğunda, cevabım filmlerin amacının, diğer sanat biçimlerinde olduğu gibi bir deneyim yaratmak olduğu oldu – bu durumda da deneyim yarı psikolojik bir gerçekliktir. Ama ikinci filmin yaratımı sırasında peşi sıra cevapladığım soru tamamen farklı bir odak noktasına sahipti. Bu seferinde gerçeklik, filmin kapasitesinden istifade ederek mekan ve zamanı değiştirebilmeliydi. Üçüncü filmin sonunda, odak noktası yine değişmişti – filmin altında yatan dramatik gelişmeden yola çıkmadan ya da üzerine vurgu yapmadan, bu sefer filmin görsel bütünlüğü üzerinde durarak filmin kendindeki dramatik gereklilik üzerinde durmuştum. Dördüncü filmin temeline gelecek olursak, diğer tüm etmenlerin kalıcı olması bir yana, zamanın yaratıcı ihtimallerine özel bir dikkat göstererek, biçimi de tamamen ritüelistik olmasında karar kıldım (denemenin ilerleyen yerlerinde buna bir açıklık getiriyorum). Tabii ki bir gelişimin gerçekleştiğine inanıyorum; bu devamlılığın semptomlarının birinin de her filmin yaratılmasında, önceye dair sonuçların değil sonraya dair sonuçların çıkması olduğunu düşünüyorum – ki bu sayede teori dinamik ve hareketli kalabilecektir.

Bu yüzden bu bir manifesto olarak kabul edilmemelidir. Bu, alışık olduğumuz çizgisel mantık yerine anagramatik tümleşikte bir düşünce düzenlemesidir.