De Omnibus Dubitandum

JAZZ is DEAD cilt14 GÜRÜLTÜYÜ YAZMAK: LABİRENT VE DRONE

 120,00

Açıklama

15cmx20cm
32 sayfa

Editör ve Çeviri:
İlker Artıran

Gürültünün soyut niteliklerine duyulan ilgi, 20. ve 21. yüzyıllarda avan-gart sanat akımlarının özelliklerinden biri olmuştur. Sanatçılar için gü-rültü yaratım için bir araç, araştırma için bir bağlam, estetik bir ufuk ya da sanat eserinin kendisi olmuştur. Bu yazıda, çağdaş edebiyatta gürül-tünün üretimi – tekrarlama, ivmelenme veya saçmalık yoluyla hem per-formatif hem de semantik olarak – iki tekrarlayan gürültü arketipinden yararlanılarak incelenir: kozmik labirent ve drone. Gürültü çevresinde çalışmak, yazarların sibernetik niteliklerinin çoğunu korur, antropik olmayan – ancak teknik – spekülasyon için yeni yollar açar ve kozmik büyülerin ve efsunların teratojenik erdemlerinin ıslahını mümkün kı-larken, yazarların dili enformasyon özelliklerinden kurtarmasına olanak tanır.

Endüstriyel müzik ve noise müzik var ama neden endüstriyel yazı ve noise yazı yok?
-Kenneth Goldsmith

Sonik kurgular, düşünülebilecek olandan farklı bir hakikat üretmek için üretici tepkilerdir.
-Salomé Voegelin